مناظر زیبا

منظره

منظره

منظره

بیژن عاصم


نظرتون درباره بیژن عاصم چیه ؟ کسی میتونه راهنمایی کنه ؟

بیژن عاصم

دانشکده مکانیک اساتید دانشکده مکانیک اساتید

پاسخ کاربران به سوال بالا
پرگل

بیژن عاصم دانشکده مکانیک - اساتید


دانشکده مکانیک اساتید میکرو و نانو سیال پدیده های خیسش روشهای عددی دکترا، دانشگاه تکنولوژی لاپين رانتا، فنلاند
لینک پست

جمشيد

بیژن عاصم دانشکده مکانیک - اساتید


دانشکده مکانیک اساتید میکرو و نانو سیال پدیده های خیسش روشهای عددی دکترا، دانشگاه تکنولوژی لاپين رانتا، فنلاند
لینک پست

sitemap © 1396. تمام حقوق محفوظ است